La Guardia Civil esclarece una estafa llevada a cabo a través de internet